هاست پر سرعت آلمان
Host 500 mg
3,000/mo
 • متوسط سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 1 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 1 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 1 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 1 ساب دامین
 • 1 پارک دامین،ادان دامین
Host 1GB
6,000/mo
 • خوب سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 2 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 2 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 2 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 1 ساب دامین
 • 2 پارک دامین،ادان دامین
Host 3GB
13,000/mo
 • خوب سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 3 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 3 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 3 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 2 ساب دامین
 • 3 پارک دامین،ادان دامین
Host 5 GB
20,000/mo
 • خوب سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 5 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 5 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 5 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 4 ساب دامین
 • 5 پارک دامین،ادان دامین
Host Unlimited
59,000/mo
  فضا نامحدود
  تمامی امکانات نامحدود
  اپتایم 100%
  تحویل فوری
  دامنه ir رایگان با خرید بالای سه ماه